Kontakta vårdhygienisk enhet vid misstanke om eller konstaterad CJD.

Endoskop och instrument som använts vid endoskopisk undersökning utgör risk för smitta vid misstanke om CJD. Engångsendoskop rekommenderas. Används flergångsendoskop ska de placeras i karantän efter avslutad undersökning tills diagnos kan bekräftas eller uteslutas. Endoskop och instrument ska inte genomgå rengöring och desinfektion.

Till toppen av sidan