Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Omhändertagande

Följ tillverkarens anvisning avseende rengöring och desinfektion av använt instrument och tillbehör.

Följ tillverkarens anvisning avseende dosering, tid, temperatur och val av kemikalie för rengöring med rengöringsmedel efter godkänt läcktest.

Följ tillverkarens anvisning avseende ej godkänt läcktest.

I undersökningsrum, behandlingsrum och operationssal

Direkt efter utförd undersökning:

 • Sug igenom endoskopets samtliga kanaler med vatten tills vattnet i sugslangen ser rent ut.
 • Till vissa endoskop ska speciell spoladapter för luft/vattenventil anslutas efter undersökning, se tillverkarens bruksanvisning.
 • Fukttorka (vatten) endoskopet med torkduk med lågt fibersläpp.
 • Använt endoskop med tillbehör transporteras till desinfektionsrummet väl skyddat i behållare på vagn.
 • Rengör och desinfektera förorenade ytor till exempel ljuskälla, processor, instrumentbord samt övriga patientnära ytor.

Desinfektionsrum

Vid omhändertagande av endoskop med kanaler används engångshandskar med långt skaft och engångs plastförkläde med lång ärm eller engångsskyddsrock med vätskebarriär på front och ärm. Vid arbetsmoment där stänkrisk finns används visir alternativt vätsketätt munskydd klass IIR och ögonskydd.

Använt endoskop rengörs manuellt snarast (inom 30 minuter) även då endoskopskydd används. Dröjer det mer än 30 minuter, följ tillverkarens anvisning, då ytterligare åtgärder kan behöva utföras.

Efter manuell rengöring rengörs och desinfekteras endoskopet i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop. Dröjer det mer än 60 minuter efter avslutad undersökning eller behandling, följ tillverkarens anvisning.

Gör så här:

 1. Utför manuellt läcktest.
 2. Kontrollera visuellt att sonden inte är skadad.
 3. Efter godkänt läcktest som ska vara ansluten under rengöringsprocessen, sänks endoskop ner i diskho för manuell rengöring i handvarmt vatten och rengöringsmedel. Följ tillverkarens anvisning avseende dosering, tid och temperatur.
 4. Ta bort samtliga ventiler och adaptrar och eventuell distal hätta (duodenoskop). Rengör dessa mekaniskt med avsedd borste. Engångstillbehör kasseras, flergångstillbehör hanteras enligt nedan.
 5. Placera ventiler och adaptrar i en trådkorg eller motsvarande för rengöring och desinfektion i diskdesinfektor för värmedesinfektion.
 6. Borsta endoskopets kanaler och ventilmynningar enligt tillverkarens anvisningar. Borsta under vattenytan med avsedd borste minst 3 gånger eller till dess att synlig smuts avlägsnats. Borsten ska vara synligt ren mellan varje borstning. Det är viktigt att borstarnas storlek är anpassade till kanalernas lumen och längd. Engångsborstar rekommenderas.
 7. Finns extra spolkanal på endoskopet spolas denna igenom (alternativt kan detta ske i undersökningsrum).
 8. Duodenoskop med vinklingsbrygga spolas och borstas igenom med avsedda borstar enligt leverantörens anvisningar.
 9. Skölj av endoskopet med vatten efter avslutad manuell rengöring. Kanalerna kan behöva sköljas igenom beroende på vilken modell av diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop som används.
 10. Används injektionsslang (spindel) för att spola igenom kanalerna, rengörs och desinfekteras slangen enligt tillverkarens bruksanvisning.
 11. Placera endoskopet på avsedd plats i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop - anslut samtliga kanaler inklusive läcktest.
 12. Kontrollera efter avslutad process att kopplingar varit korrekt anslutna och att processen är godkänd.
 13. Vatten och rengöringsmedel i diskho byts mellan varje endoskop.
 14. Rengör och desinfektera diskho mellan varje endoskop.

Vid ej godkänt läcktest:

 1. Rengör endoskopet manuellt med torkduk med lågt fibersläpp avsedd för engångsbruk. Torkduken ska vara fuktad med vatten och rengöringsmedel med enzym, som är godkänt av tillverkaren för endoskopisk utrustning.
 2. Torka av utsidan med alkohol 70 % och förse det med märkning om skada inför transport till reparation.
 3. Följ tillverkarens anvisning avseende ej godkänt läcktest.

Tillbehör

 • Engångstillbehör rekommenderas.

Flergångstillbehör

 • Ta isär tillbehöret om detta är möjligt.
 • Spola igenom med rengöringsmedel och vatten.
 • Rengör med avsedd borste.
 • Rengör i ultraljudsbad, följ tillverkarens anvisning.
 • Rengör och desinfektera i diskdesinfektor för värmedesinfektion.
 • Rörformade tillbehör ansluts för genomspolning i diskdesinfektor för värmedesinfektion.

Sterilisera de tillbehör som

 • penetrerar hud och slemhinna
 • används vid cystoskopi
 • används vid bronkoskopi
 • används vid ERCP.

Vattenbehållare inklusive lock och slang rengörs och desinfekteras dagligen i diskdesinfektor avsedd för värmedesinfektion. ERCP-instrumentets vattenbehållare med tillhörande lock och slang ska vara sterila.

Till toppen av sidan