Omhändertagande

Följ tillverkarens anvisning avseende rengöring och desinfektion av använt instrument och tillbehör.

Följ tillverkarens anvisning avseende dosering, tid, temperatur och val av kemikalie för rengöring med rengöringsmedel efter godkänt läcktest.

Följ tillverkarens anvisning avseende ej godkänt läcktest.

I undersökningsrum, behandlingsrum och operationssal

Direkt efter utförd undersökning:

 • Fukttorka (vatten) endoskopet med torkduk med lågt fibersläpp.
 • Använt endoskop med tillbehör transporteras till desinfektionsrummet väl skyddat i transportbehållare.
 • Rengör och desinfektera förorenade ytor till exempel ljuskälla, processor, instrumentbord samt övriga patientnära ytor.

Desinfektionsrum

Vid omhändertagande av endoskop utan kanaler använd engångshandskar med långt skaft och engångs plastförkläde. Vid arbetsmoment där stänkrisk finns används visir alternativt vätsketätt munskydd klass IIR och ögonskydd.

Använt endoskop rengörs manuellt snarast (inom 30 minuter) även då endoskopskydd används. Dröjer det mer än 30 minuter, följ tillverkarens anvisning.

Efter manuell rengöring rengörs och desinfekteras endoskopet i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop. Dröjer detta mer än 60 minuter efter avslutad undersökning eller behandling, följ tillverkarens anvisning.

Gör så här:

 • Utför manuellt läcktest.
 • Kontrollera visuellt att sonden inte är skadad.
 • Efter godkänt läcktest sänks hela endoskopet ner under övertryck i diskho för manuell rengöring med handvarmt vatten och rengöringsmedel. Följ tillverkarens anvisning avseende dosering, tid och temperatur samt val av kemikalie.
 • Skölj endoskopet med vatten efter avslutad manuell rengöring.
 • Placera endoskopet på avsedd plats i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop - anslut läcktest.
 • Kontrollera efter avslutad process att den är korrekt genomförd.
 • Vatten och rengöringsmedel i diskho byts mellan varje endoskop.
 • Rengör och desinfektera diskho mellan varje endoskop.

Vid ej godkänt läcktest:

 • Rengör endoskopet manuellt med torkduk med lågt fibersläpp avsedd för engångsbruk. Torkduken ska vara fuktad med vatten och rengöringsmedel med enzym, som är godkänt av tillverkaren för endoskopisk utrustning.
 • Torka av utsidan med alkohol 70 % och förse det med märkning om skada inför transport till reparation.
 • Följ tillverkarens anvisning avseende ej godkänt läcktest.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan