Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rengöring och desinfektion av använt endoskop och tillbehör.

Tillverkarens bruksanvisning ska finnas för:

  • Rengöringsrutin av tork- och förvaringsskåp.
  • Rengöring och desinfektion av använt instrument och tillbehör.
  • Endoskop som sänds till/återkommer från reparation.
  • Processkemikaliers dosering, tid och temperatur.
  • Förvaring av disk- och desinfektionsmedel.
  • Åtgärder vid ej godkänt läcktest.
  • Ultraljudsapparatur.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan