Endoskop och instrument som använts vid endoskopisk undersökning utgör risk för smitta vid misstanke om CJD. Endoskop och instrument placeras i karantän efter avslutad undersökning tills diagnos kan bekräftas eller uteslutas. Endoskop och instrument ska inte genomgå rengöring och desinfektion.

Kontakta Vårdhygienisk enhet vid misstanke eller konstaterad CJD.

Till toppen av sidan