Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Infektioner och smittspridning

Infektionskänsliga patienter

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Infektionskänsliga patienter - Översikt

  Patienter som är infektionskänsliga, kan samtidigt vara mycket smittsamma för sina medpatienter. Vårdrutinerna bör alltså vara likartade som för andra patienter.

 • Omhändertagande

  Enkelrum med egen toalett och dusch bör erbjudas för att den mycket infektionskänsliga patienten inte ska utsättas för onödig smitta.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser för Vårdhandbokens texter om infektionskänsliga patienter.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom infektionskänsliga patienter.

Till toppen av sidan