Infektionskänsliga patienter

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom infektionskänsliga patienter. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur kan smittrisken reduceras för mycket infektionskänsliga patienter?
På vilket sätt blir dessa patienter ofta infekterade?
Ge exempel på hur risk för yttre smitta med mögelsporer kan minskas i det dagliga vårdarbetet?
Vilken av följande åtgärder höjer infektionsrisken?
Hur kan smitta med aspergillus (mögelsvamp) framför allt förhindras?
Vad gäller för besökare som har en pågående infektion?
Till toppen av sidan