Skabb

Behandling

Efter diagnos på indexpatienten ska patienten och alla nära kontakter, oberoende av symtom, behandlas samtidigt.

I Sverige sker behandling i första hand med disulfiram-bensylbensoat, kutan emulsion, som smörjs in över hela kroppen, utom huvudet. När det gäller spädbarn och de patienter med krustös skabb ska även huvudet behandlas. Om medlet tvättas bort behandlingsdygnet ska huden omedelbart smörjas in på nytt. Andrahandsval är systembehandling med tablett ivermectin, som är ett licenspreparat. Två behandlingar med en veckas mellanrum rekommenderas. Andrahandsval när det gäller små barn är permetrin (licenspreparat). 

Vid krustös skabb, utbredda förändringar och vid svårigheter att utföra lokal behandling är systembehandling med ivermectin ett alternativ. Komplettera med lokalbehandling, disulfiram-bensylbensoat, under naglarna. Innan behandling med ivermectin är det viktigt att fjäll och krustor avlägsnas med salicylsyrehaltig salva. Behandlingen upprepas efter 1 vecka.

När behandlingen avslutats ska kläder, handdukar och sängkläder tvättas i minst 60 grader. Kläder, skor och handskar som inte kan tvättas ska vädras 2-3 dygn.

Krustös skabb - vilka ska behandlas?

  • Anhöriga som bor under samma tak eller som varit  i nära fysisk kontakt i samband med besök.
  • Vårdpersonal som deltagit i omvårdnadsnära moment.
  • Medpatienter/boende som delat rum/sällskapsrum.
  • Personal som smittats får "vanlig" skabbinfektion och deras kontakter behandlas på vanligt sätt.
  • Vad gäller övriga, inte så nära kontakter, ska skabbdjur konstateras innan behandling.

På äldreboenden, gruppbostäder med mera behövs innan behandling en kartläggning  av hur många i omgivningen som ska behandlas både när det gäller personal och boende. Det bör finnas en lokal anvisning som beskriver hur handläggningen ska ske.

Särskilda hygienrutiner vid krustiös skabb

Vid vård och omsorgsmoment samt vid hantering av textilier hos patient/boende ska personalen använda skyddsutrustning för engångsbruk i form av handskar, långärmat plastförkläde eller skyddsrock med långa ärmar. Särskilda hygienrutiner bör även gälla vid vård av exponerade patienter/boende till dess att avskrivning kan ske.

Före behandling

Före behandling duscha och tvätta huden. Krustor och hudavlagringar, särskilt på händer och fötter, avlägsnas med salicylsyrehaltig salva eller kräm. Huden, även rivmärken och sårkanter, ska vara insmord med disulfiram-bensylsoat, kutan emulsion, i 24 timmar. Om den tvättas av under behandlingsdygnet ska huden omedelbart smörjas in igen. Skrubba och peta rent under naglarna, som ska vara korta

Efter behandling

  • När behandlingen avslutats ska kläder, handdukar och sängkläder tvättas i minst 60 grader. Kläder, skor, huvudbonad och handskar som inte kan tvättas ska vädras 2-3 dygn eller packas i plastpåse i fem dygn. Även efter framgångsrik behandling kan klådan kvarstå i flera veckor beroende på den allergiska reaktionen på döda djur som finns kvar i huden.
  • Rummet med möbler och mattor ska rengöras noga då fjäll och krustor kan innehålla skabbdjur som utanför huden överlever mindre än  5 dygn. De möbler som inte går att ställa undan eller rengöra ska täckas med ett lakan i 5 dygn. Städutrustning ska vara rumsbunden.
  • Hjälpmedel som rullstolar och rullatorer ska rengöras med rengöringsmedel och vatten och därefter desinfekteras med ytdesinfektionsmedel. Skabbdjur är känsliga för uttorkning och överlever inte 50 grader. Innan ytterligare behandling genomförs ska levande djur ha konstaterats.

 

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan