Skabb

Behandling

Efter säkerställd diagnos ska patienten och alla nära kontakter, oberoende av symtom, behandlas samtidigt för att förhindra återsmitta. Med nära kontakter menas de som delar bostad samt personer som patienten haft lite längre närkontakt med. 

I Sverige rekommenderas i första hand lokalbehandling med bensylbensoat-disulfiram, kutan emulsion, såvida inte patienten är allergisk mot thiuram (används inom gummiindustrin).

Emulsionen smörjs in över hela kroppen, utom huvudet, och ska sitta kvar i 24 timmar.

När det gäller spädbarn och patienter med krustös skabb ska även huvudet behandlas.

Om emulsionen tvättas bort under behandlingsdygnet, till exempel vid handtvätt, ska huden omedelbart smörjas in på nytt. Vid säkerställd diagnos upprepas behandlingen efter en vecka. Även personer som patienten haft närkontakt med (hud mot hudkontakt), behandlas i två omgångar.

Nationella riktlinjer saknas varför det finns regionala skillnader när det gäller en eller två behandlingar.

Smittfrihet uppnås vanligen efter 24 timmar vid korrekt utförd behandling med kutan emulsion.

Vid krustös skabb, utbredda förändringar, svårigheter att utföra lokal behandling,  complianceproblem, thiuramöverkänslighet eller om bensylbensoat-disulfiram emulsionen är restnoterad, är systembehandling med ivermektin ett bra alternativ och doseras efter vikt. Innan behandling med ivermektin är det viktigt att fjäll och krustor avlägsnas med salicylsyrehaltig salva. Komplettera eventuellt med lokalbehandling, bensylbensoat-disulfiram, särskilt under naglarna. Behandlingen upprepas efter en vecka.

 

Doseringstabell ivermektin
(200 mikrogram/kg kroppsvikt)
Vikt Antal tabletter ivermektin 3 mg
15 - 24 kg 1
25 - 35 kg 2
36 - 50 kg 3
51 - 65 kg 4
66 - 79 kg 5
80 kg eller mer 6

Under graviditet och amning, samt vid behandling av små barn (äldre än två månader), är lokalbehandling med permetrinkräm 5 % (licenspreparat) ett alternativ. Krämen appliceras över hela kroppen, när det gäller spädbarn även huvudet, och ska tvättas av efter 8-14 timmar. 

Efter behandling av "vanlig" skabb

När behandlingen avslutats ska kläder, handdukar och sängkläder tvättas i minst 60 grader. Kläder, skor och handskar som inte kan tvättas ska vädras i 3-5 dygn.

Efter utförd behandling kan klådan, överkänslighetsreaktionen, kvarstå så länge döda djurdelar finns kvar i huden. Då även bensylbensoat-disulfiram emulsionen kan ge upphov till klåda ska behandlingen inte upprepas med mindre än att levande skabbdjur hittats.

Mot klådan rekommenderas lokalbehandling med kortisonkräm grupp II till III under 1-2 veckor, vilket också kan underlätta att hitta skabbgångarna om infestationen kvarstår.

Krustös skabb

Vilka ska behandlas?

 • Anhöriga som bor under samma tak eller som varit i nära fysisk kontakt i samband med besök.
 • Vårdpersonal som deltagit i omvårdnadsnära moment.
 • Medpatienter/boende som delat rum/sällskapsrum.
 • Personal som smittats får "vanlig" skabbinfektion och deras kontakter behandlas på vanligt sätt.
 • Vad gäller övriga, inte så nära kontakter, ska skabbdjur konstateras innan behandling.

På äldreboenden, gruppbostäder och liknande omsorgsboenden behövs en kartläggning av hur många i omgivningen som ska behandlas både när det gäller personal och boende, innan behandling startas. Det bör finnas en lokal anvisning som beskriver hur handläggningen ska ske.

Lokala anvisningar kan finnas eller behöva upprättas på vård- och omsorgsboenden angående handläggning av vilka som ska behandlas i händelse av att fall av krustös skabb har konstaterats inom verksamheten.

Särskilda hygienrutiner vid krustös skabb

Vid vård och omsorgsmoment samt vid hantering av textilier hos patient/boende ska personalen använda skyddsutrustning för engångsbruk i form av handskar, långärmat plastförkläde eller skyddsrock med långa ärmar. Särskilda hygienrutiner bör även gälla vid vård av exponerade boende eller patienter som kan ha smittats tills dess att smitta kan uteslutas.

Före behandling

Före behandling ska huden duschas/tvättas. Krustor och hudavlagringar, särskilt på händer och fötter, avlägsnas med salicylsyrehaltig salva eller kräm.

Huden ska vara insmord med bensylbensoat-disulfiram, kutan emulsion, i 24 timmar. Det gäller även rivmärken och sårkanter. Det är viktigt att inte glömma naveln och de hudtäckta delarna av underlivet. Slemhinnan ska däremot inte behandlas då den saknar hornlager. Om emulsionen tvättas av under behandlingsdygnet ska huden omedelbart smörjas in igen. Naglarna ska vara kortklippta. Skrubba och peta rent under naglarna.

Efter behandling

 • Även efter framgångsrik behandling kan klådan kvarstå i flera veckor beroende på den allergiska reaktionen på döda djur som finns kvar i huden.
 • När behandlingen avslutats ska kläder, handdukar och sängkläder tvättas i minst 60 grader. Kläder, skor, huvudbonad och handskar som inte kan tvättas ska vädras i 3-5 dygn eller packas i plastpåse i 5 dygn. 
 • Rummet med möbler och mattor ska rengöras noga då fjäll och krustor kan innehålla skabbdjur som utanför huden överlever mindre än 5 dygn. De textila möbler som inte går att ställa undan eller inte kan rengöras ska täckas med ett lakan i 5 dygn. Städutrustning ska vara rumsbunden. 
 • Dessa tvätt- och städrutiner ska även omfatta gemensamhetsutrymmen på särskilda boendeformer. 
 • Hjälpmedel som rullstolar och rullatorer ska rengöras med rengöringsmedel och vatten och därefter desinfekteras med ytdesinfektionsmedel.
 • Skabbdjur är känsliga för uttorkning och överlever inte 50 grader. Innan ytterligare behandling genomförs ska levande djur ha konstaterats.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan