Avfall, farligt

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom ämnet farligt avfall
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Cytostatika och cytotoxiska läkemedel avseende uppsamling av avfall, spill och utsöndringar från patienter, samt städning i lokaler där läkemedel tillreds, administreras eller där cytostatikabehandlade patienter vårdas.
  • Hantering av radioaktivt avfall.
  • Kasserade läkemedel som innehåller giftiga ämnen som antimon, arsenik, bly, krom, koppar, kvicksilver eller tenn samt tekniska lösningar ska hanteras enligt lokala anvisningar för farligt avfall.
  • Rutiner och instruktioner för hantering och dokumentation av farligt avfall och farligt gods.
  • Hantering av biologiskt avfall från forskningsverksamhet.

Läs mer i respektive texter.

Till toppen av sidan