Innehåll

Visa innehåll som:
 • Tvätthantering - Översikt

  Hanteringskedjan från smutsig tvätt till ren tvätt är en process med många steg. Samtliga steg måste fungera för att tvätten ska bli ren och bibehållas ren fram till användning.

 • Smutstvätt

  Fickor ska vara tömda. Inga vassa och/eller spetsiga föremål får lämnas kvar i tvätten. De kan skada personal och maskiner.

 • Ren tvätt

  All hantering av ren tvätt (torkning, efterbehandling, förpackning, uppackning, förvaring) ska ske så att renheten bevaras. Det innebär att händerna ska vara rena, nytvättade och/eller desinfekterade när tvätt hanteras

 • Lokal för tvätthantering, tvättstuga

  I tvättstugan bör följande finnas: Tvättmaskin. torktumlare och/eller torkskåp. Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp som installeras ska placeras avskilt från andra funktioner i tvättstugan.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om tvätthantering.

Till toppen av sidan