Innehåll

Visa innehåll som:
Tvätthantering - Översikt

Hanteringskedjan från smutsig tvätt till ren tvätt är en process med många steg. Samtliga steg måste fungera för att tvätten ska bli ren och bibehållas ren fram till användning.

Smutstvätt

Fickor ska vara tömda. Inga vassa och/eller spetsiga föremål får lämnas kvar i tvätten. De kan skada personal och maskiner.

Ren tvätt

All hantering av ren tvätt (torkning, efterbehandling, förpackning, uppackning, förvaring) ska ske så att renheten bevaras. Det innebär att händerna ska vara rena, nytvättade och/eller desinfekterade när tvätt hanteras

Lokal för tvätthantering, tvättstuga

I tvättstugan bör följande finnas: Tvättmaskin. torktumlare och/eller torkskåp. Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp som installeras ska placeras avskilt från andra funktioner i tvättstugan.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om tvätthantering.

Till toppen av sidan