Ren tvätt

TVÄTTHANTERING

Allmänna rutiner


All hantering av ren tvätt (torkning, efterbehandling, förpackning, uppackning, förvaring) ska ske så att renheten bevaras. Det innebär att händerna ska vara rena, nytvättade och/eller spritade när tvätt hanteras. Handsprit, gärna uppsatt på vägg, liksom möjlighet till handtvätt ska därför finnas tillgängligt i eller i anslutning till förråd och/eller tvättstuga.

Textilier bör förvaras torrt, dammfritt och fritt från möjlig kontamination från miljön företrädesvis i ett skåp eller på en avskild hylla. Regelbunden rengöring av hyllor/skåp där rena textilier förvaras ska utföras. Ren tvätt får inte förvaras i våtutrymme eller på golv.

Förvaring av tvätt

Säker textilhantering bygger på relativt snabb cirkulation av textilier och att mängden alltid anpassas efter behov. Endast mindre mängd tvätt får lagras i närförråd för att minska risken för kontaminering. Tvätt som har tagits in på vårdsal ska aldrig läggas tillbaka i förråd eller överflyttas till annan patient.

Tvätthantering i gemensam tvättstuga

  • Torka tvätten i torktumlare eller torkskåp. Den rena tvätten torkas så snabbt och varmt som möjligt. I fuktig tvätt kan bakterier växa till.
  • Tvätt som inte kan torktumlas eller torkas i torkskåp ska torkas i vårdtagarens rum.
  • Sortera tvätten på ren arbetsyta
  • Ren tvätt ska inte förvaras i tvättstugan.
  • Se till att den rena tvätten transporteras så den inte riskerar att förorenas. Lägg inte ren tvätt i smutsig tvättkorg. Rengör tvättkorgen, alternativt kan separata tvättkorgar användas, en för smutsig tvätt och en för ren.
  • Städrutiner för tvättstugan ska finnas och vara kända. Rutinen ska bland annat ange hur ofta golv ska städas, ytor och tagställen ska torkas av exempelvis tvättmaskinens lucka.
  • Följ tillverkarens anvisningar för skötsel och underhåll av alla maskiner.
Till toppen av sidan