Ren tvätt

TVÄTTHANTERING

Allmänna rutiner


All hantering av ren tvätt (torkning, efterbehandling, förpackning, uppackning, förvaring) ska ske så att renheten bevaras. Det innebär att händerna ska vara rena, nytvättade och/eller spritade när tvätt hanteras. Handsprit, gärna uppsatt på vägg, liksom möjlighet till handtvätt ska därför finnas tillgängligt i eller i anslutning till förråd och/eller tvättstuga.

Textilier bör förvaras torrt, dammfritt och fritt från möjlig kontamination från miljön företrädesvis i ett skåp eller på en avskild hylla. Regelbunden rengöring av hyllor/skåp där rena textilier förvaras ska utföras. Ren tvätt får inte förvaras i våtutrymme eller på golv.

Förvaring av tvätt på vårdenhet

Säker textilhantering bygger på relativt snabb cirkulation av textilier och att mängden alltid anpassas efter behov. Endast mindre mängd tvätt får lagras i närförråd för att minska risken för kontaminering. Tvätt som har tagits in på vårdsal ska aldrig läggas tillbaka i förråd eller överflyttas till annan patient.

Tvätthantering i gemensam tvättstuga

 • Torka tvätten i torktumlare eller torkskåp. Den rena tvätten torkas så snabbt och varmt som möjligt. I fuktig tvätt kan bakterier växa till.
 • Tvätt som inte kan torktumlas eller torkas i torkskåp ska torkas i vårdtagarens rum.
 • Sortera tvätten på ren arbetsyta
 • Ren tvätt ska inte förvaras i tvättstugan.
 • Se till att den rena tvätten transporteras så den inte riskerar att förorenas. Lägg inte ren tvätt i smutsig tvättkorg. Rengör tvättkorgen, alternativt kan separata tvättkorgar användas, en för smutsig tvätt och en för ren.
 • Städrutiner för tvättstugan ska finnas och vara kända. Rutinen ska bland annat ange hur ofta golv ska städas, ytor och tagställen ska torkas av exempelvis tvättmaskinens lucka.
 • Följ tillverkarens anvisningar för skötsel och underhåll av alla maskiner.

Lokaler för tvätthantering

I tvättstugan bör följande finnas [7]:

 • tvättmaskin
 • torktumlare och/eller torkskåp. Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp som installeras ska placeras avskilt från andra funktioner i tvättstugan
 • skilda utrymmen för hantering av rena och smutsiga textilier, gärna olika rum
 • arbetsbänk/yta för hantering av ren tvätt
 • tvättställ med tillhörande utrustning
 • diskbänk med ho
 • golvbrunn
 • vägghängd hållare för handskar, plastförkläde/skyddsrock och plats för ytdesinfektionsmedel
 • skåp för tvättmedel, ytdesinfektion och liknande, eventuellt låsbart.
 • plats för soppåse/sopsäck, tvättsäck och tvättkorgar.

Tvättstugan får endast användas till tvätthantering. Kombinationer med andra rumstyper får inte förekomma, exempelvis tvättstuga i kombination med desinfektionsrum eller förråd.

Till toppen av sidan