Referenser och regelverk

Referenser

  1. Swedish Standards Institute (SIS). Textilhandboken, teknisk rapport. 2. uppl. Stockholm: SIS Förlag AB; 2011 [läst maj 2017].
  2. Sehulster LM. Healthcare Laundry and Textiles in the United States: Review and Commentary on Contemporary Infection Prevention Issues. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;36(9):1073-1088.
  3. Tano E, Melhus Å. Level of decontamination after washing textiles at 60°C or 70°C followed by tumble drying. Infect Ecol Epidemiol. 2014;4(11):1-7.
  4. Fijan S, Turk S. Hospital Textiles, Are They a Possible Vehicle for Healthcare-Associated Infections?. Int J Environ Res Public Health. 2012;9(9):3330-43.
  5. SS-EN 14065:2016. Textil - Textilier behandlade i tvätterier - Kontrollsystem för biokontamination. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2016.
  6. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
  7. Svensk förening för Vårdhygien. Byggenskap och vårdhygien (BOV). Vårdhygieniska aspekter vid ny- ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 3:a uppl. Sverige: Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH): 2016.

Regelverk

Till toppen av sidan