Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Referenser

  1. Swedish Standards Institute (SIS). Textilhandboken, teknisk rapport. 2. uppl. Stockholm: SIS Förlag AB; 2011 [läst maj 2017].
  2. Sehulster LM. Healthcare Laundry and Textiles in the United States: Review and Commentary on Contemporary Infection Prevention Issues. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;36(9):1073-1088.
  3. Tano E, Melhus Å. Level of decontamination after washing textiles at 60°C or 70°C followed by tumble drying. Infect Ecol Epidemiol. 2014;4(11):1-7.
  4. Fijan S, Turk S. Hospital Textiles, Are They a Possible Vehicle for Healthcare-Associated Infections?. Int J Environ Res Public Health. 2012;9(9):3330-43.
  5. SS-EN 14065:2016. Textil - Textilier behandlade i tvätterier - Kontrollsystem för biokontamination. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2016.
  6. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
  7. Svensk förening för Vårdhygien. Byggenskap och vårdhygien (BOV). Vårdhygieniska aspekter vid ny- ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 3:a uppl. Sverige: Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH): 2016.

  Regelverk

  Till toppen av sidan