Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Swedish Standards Institute (SIS). SIS-TR 11:2011. Textilhandboken - Teknisk rapport. 2. uppl. Stockholm: SIS Förlag AB; 2011.
  2. Sehulster LM. Healthcare Laundry and Textiles in the United States: Review and Commentary on Contemporary Infection Prevention Issues. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;36(9):1073-1088.
  3. Owen L, Laird K. The role of textiles as fomites in the healthcare environment: a review of the infection control risk. Peer J. 2020;8:2-35.
  4. Chiereghin A, Felici S, Gibertoni D, Foschi C, Turello G, Piccirilli G, Gabrielli L, Clerici P, Landini MP, Lazzarotto. Microbial Contamination of Medical Staff Clothing During Patient Care Activities: Performance of Decontamination of Domestic Versus Industrial Laundering Procedures. Curr Mikrobiol. 2020;77(7):1159-1166.
  5. Tano E, Melhus Å. Level of decontamination after washing textiles at 60 °C or 70 °C followed by tumble drying. Infect Ecol Epidemiol. 2014;4(11):1-7.
  6. Fijan S, Turk S. Hospital Textiles, Are They a Possible Vehicle for Healthcare-Associated Infections?. Int J Environ Res Public Health. 2012;9(9):3330-43.
  7. Bockmühl DP, Schages J, Rehberg L. Laundry and textile hygiene in healthcare and beyond. Microbial Cell. 2019;6(7):299-306.
  8. SS-EN 14065:2016. Textil - Textilier behandlade i tvätterier - Kontrollsystem för biokontamination. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2016.
  9. Folkhälsomyndigheten. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. [citerad 2023-08-16];
  10. Svensk Förening för Vårdhygien. BOV - Byggenskap och vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 3. 2016.

  Regelverk

  Till toppen av sidan