Tvätthantering

Tvätthantering - Översikt

Hantering av smutstvätt

Hanteringskedjan från smutsig till ren tvätt är en process med många steg. Samtliga steg måste fungera för att tvätten ska bli ren och bibehållas ren fram till användning. Smutsig tvätt från vård och omsorg innehåller mikroorganismer och måste därför hanteras så att smittspridning undviks. Tvättprocessens påverkan på mikroorganismer är en kombination av värme, mekaniska och kemiska faktorer i relation till inverkningstid.

I allmänhet utgör smutsig tvätt förhållandevis liten smittrisk för personal som handhar eller transporterar den [1]. Enstaka utbrott av smittsamma sjukdomar har rapporteras relaterade till smutsiga textilier i vården. I de beskrivna fallen har orsaken varit felaktig hantering; textilier har kontaminerats i miljön, brister i tvättprocessen eller att personalen inte har använt föreskriven skyddsutrustning [2].

Smutsig tvätt från vård och omsorg tvättas vid hög temperatur för att avdöda mikroorganismer och därmed minska risken för smittspridning. I de undersökningar som har gjorts på tvätt av textilier har det visat sig att en temperatur på 60°C i minst 15 minuter följt av en torkningsprocess är tillräcklig för att uppnå en reduktion av mikroorganismer till en nivå som förhindrar överföring av smitta [3,4].

Hantering av ren tvätt

All hantering av ren tvätt (torkning, efterbehandling, förpackning, uppackning, förvaring) ska ske så att renheten bevaras fram till användning. Torkning ska ske snarast efter tvättning för att förhindra tillväxt av kvarvarande bakterier. Ren tvätt bör förvaras på avskild hylla eller i skåp för att minska risken för kontaminering.

I första hand bör textilier från vård och omsorg tvättas i kontrollerade processer på tvätteri. Standarden SS-EN 14065 [5] beskriver ett kvalitetssystem med riskanalys för att kunna garantera hygieniskt säkerställda textilier till kunden. Vid större upphandling av tvätt bör vården kräva att tvätteriet följer denna standard.

Till toppen av sidan