Referenser och regelverk

  Referenserna gäller generellt för texterna i ämnet

  • Hamilton P, Hollstedt C, Nilsson E, Olofsson C, Sparring Björkstén K, Wikner M, et al. Specialistsjukvårdens juridik 2016: verksamhetsintriktad uppslagsbok. Täby: Juris; 2016.
  • Johnsson L-Å, Sahlin J. Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer. 10., [rev.] uppl. Stockholm: Wolters Kluwer; 2017.
  • Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.

  Regelverk

  Övriga länkar

  Till toppen av sidan