Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Länkar och lästips

  Om 1177

  Inera. 1177 Startsida

  Region Stockholm. Allmänt om 1177. Vårdgivarguiden.

  Om barn

  Socialstyrelsen. Mognadsbedömning för barns delaktighet . Kunskapsguiden.

  Socialstyrelsen. Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att barn far illa

  Socialstyrelsen. Att samtala med barn (pdf). 2018

  Socialstyrelsen.  Barn som söker hälso- och sjukvård (pdf). 2020

  Unicef Sverige. Barnkonventionen

  Om arbetsmiljö

  AFS 1993:2. Våld och hot i arbetsmiljön. Stockholm: Arbetsmiljöverket.

  AFS 1998:5. Arbete vid bildskärm. Stockholm: Arbetsmiljöverket.

  AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Stockholm: Arbetsmiljöverket.

  AFS 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Stockholm: Arbetsmiljöverket.

  AFS 2020:1. Arbetsplatsens utformning. Stockholm: Arbetsmiljöverket.

  Arbetsmiljön när du arbetar hemifrån [Internet]. Arbetsmiljöverket.

  Hot och våld [Internet]. Arbetsmiljöverket.

  Utveckla samtalskompetens

  Samtalsanalys är ett sätt att utveckla kommunikationskompetens.

  Via denna länk (pdf) finner du flera verktyg för analys av rådgivningssamtal m.m. Analysverktygen utgör ett extramaterial till boken Professionella möten på distans - bedömning och råd om vård (Spante M och Almgren Eriksson E, 2022) och du hittar dem som bilagor på s. 40-54 efter bokens referenslista. Bilaga 5, Analysverktyget Telenursing self assessment tool har en separat länk (pdf).

  Till toppen av sidan