Personcentrerad hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon och andra digitala kontakter

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper om hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon och andra digitala kontakter. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad är det övergripande målet med rådgivningssamtalet?
Telefonrådgivning bör vara ett personcentrerat vårdmöte – hur kan det bäst motiveras?
På vilket sätt bör sjuksköterskan inleda samtalet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt?
Hur kan goda förutsättningar för personcentrerad rådgivning i det fortsatta samtalet skapas?
Vilken betydelse för bedömningen har det när ett ombud ringer för patientens räkning?
När ett ombud ringer för patientens räkning behöver du patientens samtycke. Om det inte går att få kan en menprövning behöva göras. Vad är det?
När patienten är ett barn (0-18 år), rekommenderas att
Ibland kan rådgivningssamtalen innefatta diskriminerande uttalanden och hot. Diskrimineringslagens mål är att främja lika rättigheter och möjligheter, och åtgärder mot hot och våld i arbetsmiljön beskrivs i Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Ett inlyssnande och bekräftande förhållningssätt kan vara förebyggande. Om du uppfattar att samtalet innefattar diskriminering eller hot är det viktigt att
Det finns en ”gyllene regel” vid rådgivningssamtal. Vad innebär den?
Till toppen av sidan