Bemötande i vård och omsorg

Telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte

Innehåll

Visa innehåll som:
Telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte - Översikt

I vetenskapliga artiklar finns det engelska begreppet "telephone triage", som kan översättas till hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon.

Rådgivningssamtalet

Rådgivningssamtalet innehåller en interaktion och bedömningsprocess för att analysera och tolka det objektiva och subjektiva i den vårdsökandes hälsoproblem för att nå fram till samförstånd i beslut och åtgärd.

Samtalsprocessen

Samtalsprocessen syftar till att nå ett personcentrerat samtal där den vårdsökande känner sig lyssnad på och samförstånd råder.

Telefonrådgivning med samtalsprocessen som metod

Redan i öppningsfasen skapas förutsättningen för en bra kommunikation och grunden för en fortsatt god dialog läggs här.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom Telefonrådgivning.

Till toppen av sidan