Biobank och donation

Donation av organ och vävnader för transplantation

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Donation av organ och vävnader för transplantation - Översikt

  Transplantation av organ och vävnader är i dag en väl etablerad behandlingsform för patienter med terminal organsvikt eller vävnadsdefekt. Varje år utförs drygt omkring 800 organtransplantationer och 800 vävnadstransplantationer i Sverige.

 • Förutsättningar för donation

  För att sjukvården ska få ta tillvara organ och vävnader för transplantation eller annat medicinskt ändamål från en människa krävs att den avlidnes inställning är utredd. Reglerna för samtycke är olika för avlidna och levande givare.

 • Information och koordinering

  Sedan 2005 finns det i gällande föreskrifter att det ska finnas tillgång till donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska vid sjukhus eller enheter där donationsingrepp får utföras.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om donation av organ och vävnader för transplantation.

Till toppen av sidan