Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  På respektive regions webbsida finns information och kontaktuppgifter rörande organdonation.

  Lagar och föreskrifter specifikt för donation och transplantation

  Lagar och föreskrifter specifikt om obduktion och fastställande av döden

  Till toppen av sidan