Referenser och regelverk

    Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

    På respektive regions webbsida finns information och kontaktuppgifter rörande organdonation.

    Lagar och föreskrifter specifikt för donation och transplantation

    Lagar och föreskrifter specifikt om obduktion och fastställande av döden

    Till toppen av sidan