Arbetssätt och ansvar

Medicintekniska produkter

Innehåll

Visa innehåll som:
Medicintekniska produkter - Översikt

Medicintekniska produkter för diagnos, behandling och rehabilitering används inom alla nivåer av hälso- och sjukvård.

Ansvarsfördelning

Det är viktigt att klargöra ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper när det gäller medicintekniska produkter.

Märkning

CE-märkning är en information, i första hand till de ansvariga myndigheterna, att kraven i föreskrifterna är uppfyllda.

Säkerhet

En medicinteknisk produkt måste vara lämplig för den avsedda användningen. Detta innebär att tillverkaren ansvarar för den ansedda konstruktionen och brukaren för den avsedda användningen.

Risker och riskhantering

De risker som kan vara förknippade med en teknisk produkt måste alltid bedömas i förhållande till den nytta som produkten eller behandlingen medför för patienten.

Avvikelsehantering

Avvikelser från normala och förväntade funktioner hos medicintekniska produkter förekommer och kan ha många olika orsaker.

Specialanpassade, egentillverkade

Specialanpassade produkter kallas sådana som tillverkas efter en läkares skriftliga anvisningar och som är avsedda att användas av en angiven patient.

Upphandling

Upphandlingar som görs inom offentlig verksamhet (kommuner, regioner och myndigheter) ska följa LOU (lagen om offentlig upphandling).

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om medicintekniska produkter.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om medicintekniska produkter.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom medicintekniska produkter.

Till toppen av sidan