Arbetssätt och ansvar

Medicintekniska produkter

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Medicintekniska produkter - Översikt

  Medicintekniska produkter för diagnos, behandling och rehabilitering används inom alla nivåer av hälso- och sjukvård.

 • Ansvarsfördelning

  Det är viktigt att klargöra ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper när det gäller medicintekniska produkter.

 • Märkning

  CE-märkning är en information, i första hand till de ansvariga myndigheterna, att kraven i föreskrifterna är uppfyllda.

 • Säkerhet

  En medicinteknisk produkt måste vara lämplig för den avsedda användningen. Detta innebär att tillverkaren ansvarar för den ansedda konstruktionen och brukaren för den avsedda användningen.

 • Risker och riskhantering

  De risker som kan vara förknippade med en teknisk produkt måste alltid bedömas i förhållande till den nytta som produkten eller behandlingen medför för patienten.

 • Avvikelsehantering

  Avvikelser från normala och förväntade funktioner hos medicintekniska produkter förekommer och kan ha många olika orsaker.

 • Specialanpassade och egentillverkade produkter

  Specialanpassade produkter kallas sådana som tillverkas efter en läkares skriftliga anvisningar och som är avsedda att användas av en angiven patient.

 • Upphandling

  Upphandlingar som görs inom offentlig verksamhet (kommuner, regioner och myndigheter) ska följa LOU (lagen om offentlig upphandling).

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om medicintekniska produkter.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om medicintekniska produkter.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper om medicintekniska produkter.

Till toppen av sidan