Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Medicintekniska produkter

Relaterad information

Arbetsmiljöverket.

Elsäkerhetsverket.

EUDAMED The European Databank for Medical Devices, Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Läkemedelsverket

SIS Abonnemang (onlinebibliotek med fler än 100 000 standarder) Svenska Insitutet för Standarder

Socialstyrelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten

Sveriges Riksdag

Swedac

Till toppen av sidan