Biopsier

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom biopsier. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad är ett annat namn för biopsi?
Vad är det primära syftet med biopsier?
Vad innebär histopatologisk diagnostik?
Vilken typ av vävnad brukar tas vid endoskopier?
Vid vilka sjukdomstillstånd utförs alltid biopsi?
I vilket ämne kan vävnadsprovet fixeras?
Hur genomförs i regel biopsier genom huden?
Vilka varningstecken kan tyda på inre blödning efter en punktion?
Vilken komplikation kan uppstå vid lungbiopsi?
Vilka provsvar ska finnas inför leverbiopsi?
Vilken biopsi tas vid misstanke om blodsjukdom?
Till toppen av sidan