Biopsier och punktioner

Innehåll

Ledpunktion

En ledpunktion görs i syfte att diagnostisera eller behandla en sjuk led. Ingreppet kan i princip utföras i alla leder, men vanligast är knäleden.

Benmärgspunktion

För att kunna studera benmärgens celler görs en benmärgspunktion. Man punkterar vanligtvis höftbenskammen (cristapunktion) och aspirerar benmärg.

Biopsier

Biopsi är ett vävnadsprov som tas från kroppens organ för att med hjälp av mikroskop undersöka om det finns någon sjuklig förändring i organet.

Lumbalpunktion

Lumbalpunktion görs för diagnos och behandling. Lumbalpunktion innebär ett instick i spinalkanalen då likvor (cerebrospinalvätska) tappas ut för provtagning, avlastning eller behandling.

Till toppen av sidan