Biopsier

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området biopsier

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Förberedelser
  • Eftervård
Till toppen av sidan