Biopsier

Biopsier - Översikt

Biopsi är ett vävnadsprov som tas från kroppens organ för att med hjälp av mikroskop undersöka om det finns någon sjuklig förändring i organet. Biopsier kan i princip tas från alla kroppens organ som ett eget ingrepp eller i samband med skopier och operationer. Ibland kan det behövas hjälp av ultraljud, datortomografi eller genomlysning när biopsin ska göras. Vid alla former av tumörsjukdomar är biopsi en viktig del av diagnostiken.

Ett vävnadsprov innebär att en liten mängd vävnad tas bort. Det kan göras med en grövre nål, kanyl, tång eller kniv. Vävnadsprov tas vanligen från slemhinnor i mag-tarmkanalen, urinvägarna eller luftvägarna i samband med skopiundersökningar. Vävnadsprov från hudförändringar är också vanliga.

Vävnadsprov fixeras ofta i fyraprocentig formaldehydlösning och skickas till ett laboratorium inom patologi. Där bearbetas provet så att det går att skära tunna skivor av vävnaden som färgas och undersöks i mikroskop. Det kallas histopatologisk diagnostik och innebär att man undersöker en hel bit vävnad, det vill säga man kan studera cellerna så som de befinner sig i vävnaden.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan