Biopsier

Biopsier - Översikt

Biopsi är ett vävnadsprov som tas från kroppens organ för att med hjälp av mikroskop undersöka om det finns någon sjuklig förändring i organet. Biopsier kan i princip tas från alla kroppens organ som ett eget ingrepp eller i samband med skopier och operationer. Ibland kan det behövas hjälp av ultraljud, datortomografi eller genomlysning när biopsin ska göras. Vid alla former av tumörsjukdomar är biopsi en viktig del av diagnostiken.

Ett vävnadsprov innebär att en liten mängd vävnad tas bort. Det kan göras med en grövre nål, kanyl, tång eller kniv. Vävnadsprov tas vanligen från slemhinnor i mag-tarmkanalen, urinvägarna eller luftvägarna i samband med skopiundersökningar. Vävnadsprov från hudförändringar är också vanliga.

Vävnadsprov fixeras ofta i fyraprocentig formaldehydlösning och skickas till ett patologiskt laboratorium. Där bearbetas det så att det går att skära tunna skivor av vävnaden som färgas och undersöks i mikroskop. Det kallas histopatologisk diagnostik och innebär att man undersöker en hel bit vävnad, det vill säga man kan studera cellerna så som de befinner sig i vävnaden.

Till toppen av sidan