Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Rektoskopi

Förberedelser

Patientinformation

Det är viktigt att beskriva för patienten hur undersökningen ska gå till och att patienten känner sig bekväm och trygg. Ge därför patienten tid och möjlighet att ställa frågor. Patienten kan äta och dricka som vanligt före och efter undersökningen. 

Det är vanligt att patienten behöver tömma ändtarmen med hjälp av ett mikrolavemang före undersökningen. Läkaren bedömer om det behövs. 

Material

Se till att följande finns tillgängligt inför en rektoskopi: 

  • Hygienunderlägg.
  • Engångs plastförkläde.
  • Skyddshandskar.
  • Rektalgel.
  • Rektoskopi med inkopplad ljuskälla och pumpaggregat.
  • Biopsitång.
  • Sug.
  • Eventuell utrustning för gummibandsligatur.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan