Rektoskopi

Tillvägagångssätt

  • Patienten ska ligga på sidan, vanligtvis på vänster sida med knäna uppdragna mot magen och försöka slappna av så mycket som möjligt. Det går också att undersöka i knäböjande position.
  • Innan rektoskopet förs in i ändtarmen undersöker läkaren analöppningen, analkanalen och nedre delen av ändtarmen med ett finger för att avgöra om det finns förhårdnader, tumörer, blod eller om det uppstår smärta vid undersökningen.
  • Läkaren för in rektoskopet med mandrängen insmord i rektalgel in till ändtarmen. Mandrängen tas sedan ut och röret försluts med ljuskällan där ett förstoringsglas finns. Med hjälp av luft som pumpas in kan läkaren sedan föra in rektoskopet längre in i ändtarmen under uppsikt. Rektoskopet förs in cirka 15-20 cm. 
  • Rektoskopet backas sedan med en cirkelrörelse och slemhinnan inspekteras under tiden.
  • Om det föreligger blod eller mycket vätska så sugs det bort med hjälp av sugen.
  • Om vävnadsprov behöver tas används biopsitången genom rektoskopi-röret.

Efter undersökningen

Efter att undersökningen avslutats kan patienten känna av ökad mängd luft i magen. Den luft som inte släpps ut när rektoskopet avlägsnats kommer ut av sig självt efter hand. Om biopsier är tagna kan det komma lite färskt blod i avföringen efteråt. Patienten behöver inte söka vård eller undersökas med ny rektoskopi för en sådan blödning.

Kassera använt engångsmaterial. 

Rengör och desinfektera flergångsmaterial och förorenade ytor, exempelvis ljuskälla. Läs om rengöring och desinfektion av använt endoskop och tillbehör  i Vårdhandbokens texter Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop. 

Till toppen av sidan