Rektoskopi

Översikt

Rektoskopi är en undersökning som används för att utreda symtom och tillstånd i ändtarmen. Tillstånd i ändtarm kan till exempel vara inflammatorisk tarmsjukdom, polyper eller tumörer. 

Rektoskopi kan göras inom primärvården, på akutmottagningar och på specialistmottagningar. Rektoskopi utförs av läkare.

Undersökningen görs med ett så kallat rektoskop. Ett rektoskop är ett plaströr med en plastmandräng i som man kopplar till en ljuskälla. Det går vid behov också att använda annan utrustning via rektoskopet, som exempelvis sug, biopsitång och anbringare för att utföra gummibandsligaturer.

Rektoskopiundersökning görs vid symtom som exempelvis:

  • Blod i avföringen eller på pappret.
  • Diarréer.
  • Förändrade avföringsvanor.

Man ska inte göra undersökning med rektoskopi om patienten har smärta exempelvis vid analfissur eller trång analkanal. Detta bedömer läkare i samband med undersökning av rektum med ett finger innan undersökningen med rektoskopi.

Om orsakerna till symtomen inte går att bestämma via rektoskopi och symtomen inte går över inom kort, är det viktigt att undersöka resten av tarmen med så kallad koloskopi.

Provtagning

Provtagning via en biopsitång kan göras i samband med rektoskopiundersökningen. 

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan