Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Rektoskopi

Översikt

Rektoskopi är en undersökning som används för att utreda symtom och tillstånd i ändtarmen. Tillstånd i ändtarm kan till exempel vara inflammatorisk tarmsjukdom, polyper eller tumörer. 

Rektoskopi kan göras inom primärvården, på akutmottagningar och på specialistmottagningar. Rektoskopi utförs av läkare.

Undersökningen görs med ett så kallat rektoskop. Ett rektoskop är ett plaströr med en plastmandräng i vilket en ljuskälla kopplas. Det går vid behov också att använda annan utrustning via rektoskopet, som exempelvis sug, biopsitång och anbringare för att utföra gummibandsligaturer.

Rektoskopiundersökning görs vid symtom som exempelvis

  • blod i avföringen eller på toalettpappret
  • diarréer
  • förändrade avföringsvanor.

Man ska inte göra undersökning med rektoskopi om patienten har smärta exempelvis vid analfissur eller trång analkanal. Detta bedömer läkaren före rektoskopin genom att palpera patientens ändtarm med ett finger.

Om orsakerna till symtomen inte går att bestämma via rektoskopi, eller om symtomen inte går över inom kort, alternativt att ställd diagnos inte svarar på behandling, är det viktigt att undersöka resten av tarmen med så kallad koloskopi. Om patienten inte kan klara av en koloskopi eller om det finns kontraindikationer för detta så kan man gå vidare med övriga undersökningar, exempelvis datortomografi eller kapselendoskopi av tjocktarmen.

Provtagning

Provtagning från ändtarmen via en biopsitång kan göras i samband med rektoskopiundersökningen. 

Aktuella artiklar

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan