Rektoskopi

Komplikationer

Obehag och smärta

Själva införandet av rektoskopet via analöppningen och in i ändtarmen kan medföra en tryckande obehagskänsla, men även diffust obehag eller till och med viss smärta från buken. Detta orsakas av att tarmen spänns ut av instrumentet och av den luft som blåses in för att undersökaren ska kunna se tarmens insida. Obehaget släpper efter hand när luften släpps ut och instrumentet avlägsnas. 

Perforation

Symtom vid perforation kan vara hastigt påkommen och svårartad buksmärta som inte släpper. Efterhand tillkommer även feber. Vid misstanke om perforation ska patienten på egen hand eller från hälsocentral eller dylikt hänvisas till närmaste akutmottagning omedelbart.

Till toppen av sidan