Rektoskopi

Komplikationer

Obehag och smärta

Själva införandet av rektoskopet via analöppningen och in i ändtarmen kan medföra en tryckande obehagskänsla. Även diffust obehag eller till och med viss smärta från buken kan förekomma. Detta orsakas av att tarmen spänns ut av instrumentet och av den luft som blåses in för att undersökaren ska kunna se tarmens insida. Obehaget släpper efter hand när luften släpps ut och instrumentet avlägsnas. 

Perforation

Perforation av tarmen är en sällsynt komplikation till rektoskopi men det är viktigt att information om symtom på detta ges till patienten. Symtom vid perforation kan vara hastigt påkommen och svårartad buksmärta som inte släpper. Efterhand tillkommer även feber. Vid misstanke om perforation ska patienten omedelbart hänvisas till närmaste akutmottagning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan