Bedömning enligt NEWS

Relaterad information

Utbildning, e-learning

Region Skåne. Utbildningsportalen: Svikt av vitala funktioner

Löf. Webbutbildning i NEWS2.

NEWS2-material för utskrift finns på Löfs hemsida.

Royal Collage of Physicians.

Vårdhandboken

Bedömning enligt ABCDE

Till toppen av sidan