Bedömning enligt NEWS

Åtgärder enligt NEWS

Vid allvarliga kliniska situationer är det primära att få överblick över patientens tillstånd samt att sätta in adekvata åtgärder enligt ABCDE [44]. När poängen i de olika parametrarna summerats till ett NEWS-värde och den kliniska risken för kritisk sjukdom bedömts, rekommenderas åtgärder och tid till nästa bedömning i en åtgärdsskala (bild 3). NEWS åtgärdsskala kan modifieras avseende åtgärder som är beroende av lokala strukturer. 
Åtgärdsskala enligt NEWS.

Åtgärdsskalan (bild 3) anger också vilken kompetens som behövs för att bedöma patientens tillstånd baserat på NEWS-värde:

  • NEWS 1 – 4 ska medföra bedömning av sjuksköterska.
  • NEWS 3 i en enskild parameter ska medföra kontakt med ansvarig läkare samt eventuellt team med kompetens i akut omhändertagande.
  • NEWS 5 – 6 ska medföra skyndsam bedömning av ansvarig läkare samt eventuellt team med kompetens i akut omhändertagande.
  • NEWS 7 eller mer indikerar hög risk för kritisk sjukdom. Denna viktiga varningssignal ska tas på största allvar och ansvarig läkare ska omedelbart tillkallas. Överväg kontakt med intensivvårdskompetent personal, till exempel MIG (Mobil Intensivvårdsgrupp). 

Helhetsbilden av den aktuella situationen får avgöra var patienten fortsättningsvis ska vårdas. Vid NEWS 7 eller mer, överväg kontinuerlig monitorering på enhet där adekvat kompetens finns tillgänglig dygnet runt.

Vid förändrad status i vitala funktioner rekommenderas alltid att en ny fullständig NEWS-bedömning utförs. Detta ger en mer komplett bild av patientens fysiologiska status än exempelvis ett enskilt blodtryck. Ansvarig läkare kan ordinera avsteg från NEWS i övervakningsfrekvens och åtgärder för en enskild patient efter individuell bedömning. 

Till toppen av sidan