Akut bedömning och skattning

Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Innehåll

Visa innehåll som:
Smärtskattning av akut och postoperativ smärta - Översikt

Skattning av patientens smärtintensitet är en förutsättning för att kunna ge adekvat smärtlindring.

Smärtskattningsinstrument

I samband med akut och postoperativ smärta behöver patientens smärtupplevelse skattas ofta.

Dokumentation

Att skatta och utvärdera akut och postoperativ smärta är en omvårdnadsmetod som ska dokumenteras.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om smärtskattning av akut och postoperativ smärta.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om smärtskattning av akut och postoperativ smärta.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom smärtskattning av akut och postoperativ smärta.

Till toppen av sidan