Smärtskattning av akut och postoperativ smärta - Översikt

SMÄRTSKATTNING AV AKUT OCH POSTOPERATIV SMÄRTA

Skattning av patientens smärtintensitet är en förutsättning för att kunna ge adekvat smärtlindring och för att kunna kvalitetssäkra de smärtbehandlingsmetoder som används.

Skattning av smärtintensitet är  endast en del av en komplett smärtanalys vilken ger svar på frågorna:

 • Intensitet - hur ont gör det?
 • Lokalisation - var gör det ont?
 • Varaktighet - när gör det ont?
 • Karaktär - på vilket sätt gör det ont?

Rutiner

Rutiner för smärtskattning kan behöva utformas olika beroende på den verksamhet de ska anpassas till.

 • Patienten bör i möjligaste mån skatta sin smärta själv, så kallad självskattning.
 • Smärtskattningen ska ske med hjälp av validerade instrument.
 • Postoperativ smärtskattning ska utföras regelbundet. De första timmarna efter operationen sker skattningarna tätt, minst en gång i timmen. När smärtan enligt patienten är under kontroll kan skattningarna glesas ut och utföras en gång per arbetspass.
 • Smärta ska skattas både i vila och vid rörelse. Smärtintensitet och den funktionsnedsättning som eventuellt orsakas av smärtan underskattas lätt om smärtskattning bara utförs i vila.
 • Patienten ska kunna djupandas och hosta utan att smärtan hindrar. För sängliggande patienter kan djupa andetag eller hosta likställas med smärtskattning i rörelse.
 • Genombrottssmärta ska utvärderas både före och efter vid behovs medicinering.

Vid skattning av postoperativ smärta är det viktigt att inte ta för givet att patientens smärta beror på operationen. Smärtorna kan orsakas av något helt annat som exempelvis spänningshuvudvärk eller hjärtinfarkt. Även tidigare smärtor från till exempel ryggen, nacken eller liknande kan göra sig påminda postoperativt och det är viktigt att veta vilken smärta patienten skattar.

Värdera därför även frågor som:

 • Är smärtan adekvat i relation till ingreppet? Om svaret blir nej bör en orsak till smärtan sökas.
 • Fungerar smärtbehandlingsmetoden?
 • Kan smärtan bero på att någon kirurgisk komplikation tillstött, till exempel blödning, trombos, infektion eller anastomosläckage?

Mål

Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI, har definierat målet vid behandling av postoperativ smärta till att smärtintensiteten inte bör överstiga 4 på en 11-gradig skala [1]. Det är viktigt att betrakta ett smärtmål av detta slag som vägledning och vara medveten om att det inte överensstämmer med alla patienters upplevelser och behov.

Till toppen av sidan