Innehåll

Visa innehåll som:
Kontaktlinser - Översikt

Det finns olika sorters kontaktlinser. Stabila kontaktlinser, tidigare så kallade hårda linser, och de vanligaste, mjuka linser. Månadslinser tas ut på kvällen, rengörs och sätts in på morgonen igen. Endagslinser tas ut på kvällen och ersätts med nya dagen efter.

Mjuka, insättning och uttagning

Placera linsen på pekfingret. Kontrollera att linsen är rättvänd. Be patienten titta uppåt och dra ner det nedre ögonlocket. Lägg linsen på det vita området under iris.

Hårda, insättning och uttagning

Placera linsen på pekfingret. Håll isär ögonlocken. För linsen mot ögats hornhinna. Be patienten blinka några gånger.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om kontaktlinser.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom kontaktlinser.

Till toppen av sidan