Kontaktlinser

Kontaktlinser - Översikt

Det finns olika sorters kontaktlinser. Stabila kontaktlinser, tidigare så kallade hårda linser, och de vanligaste, mjuka linser. Månadslinser tas ut på kvällen, rengörs och sätts in på morgonen igen. Endagslinser tas ut på kvällen och ersätts med nya dagen efter. Det finns även dygnet-runt-linser. Kontaktlinser måste hanteras varsamt och med god hygien för att inte förorsaka skador eller infektioner. Personer med kontaktlinser är vanligen väl förtrogna med hur linserna ska skötas och förvaras. Låt dem om möjligt själva ta hand om skötseln. Rengör och desinfektera linserna enligt de rutiner och med den lösning som patienten normalt använder.

Om en patient med kontaktlinser får problem med till exempel rodnande ögonvitor, variga, kladdiga ögon, smärta eller ljuskänslighet ska linserna tas ut och inte användas förrän symtomen är helt borta. Om det kvarstår problem med smärta, ljuskänslighet eller synnedsättning ska en läkare kontaktas för bedömning. De kontaktlinser som patienten använt under pågående ögoninfektion ska kasseras.

Förvaring av linser

Linserna ska förvaras i separata behållare, en för höger och en för vänster lins för att undvika förväxling, i den typ av lösning som patienten brukar använda. Hårda kontaktlinser och månadslinser förvaras under natten i avsedd linsvätska i behållare.

Alla typer av linser kan i akuta situationer läggas i steril isoton Natriumklorid 9 mg/mL under en kortare tid, 1-2 timmar. Om man inte vet hur länge kontaktlinserna förvarats i Natriumklorid eller annan oklar vätska, så ska linserna kasseras på grund av infektionsrisk. Efter förvaring av kontaktlinserna i Natriumklorid bör linserna, innan insättning, desinficeras i avsedd linsvätska. Kontaktlinserna bör så snart som möjligt läggas i den avsedda linsvätskan för att minska risken för infektion.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan