Kontaktlinser

Mjuka, insättning och uttagning

Insättning av mjuka linser

Bild som visar insättning av mjuk kontaktlins

Placera linsen på pekfingret. Kontrollera att linsen är rättvänd. Be patienten titta uppåt och dra ner det nedre ögonlocket. Lägg linsen på det vita området under iris. Be patienten sluta ögat.

 

 

Uttagning av mjuka linser

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan