Kontaktlinser

Mjuka, insättning och uttagning

Insättning av mjuka linser

Bild som visar insättning av mjuk kontaktlins

Placera linsen på pekfingret. Kontrollera att linsen är rättvänd. Be patienten titta uppåt och dra ner det nedre ögonlocket. Lägg linsen på det vita området under iris. Be patienten sluta ögat.

 

 

Uttagning av mjuka linser

Till toppen av sidan