Basal och preventiv omvårdnad

Innehåll

Ögonproteser

Efter att ett öga tagits bort används en ögonprotes av glas eller akrylplast. Ögonprotesen tillverkas individuellt för att passa den egna ögonhålan.

Sänggrindar

Inför bruk av sänggrindar ska alltid nyttan vägas mot eventuella risker. En analys av behov, risker, beslut om åtgärd samt uppföljning ska dokumenteras i patientjournalen.

Patientens personliga hygien

Omvårdnad ska ske i nära samråd med den som vårdas och enligt hens önskemål och behov. Som personal har du ansvar för, vara lyhörd för och i möjligaste mån tillgodo se patientens önskemål.

Kontaktlinser

Det finns olika sorters kontaktlinser. Stabila kontaktlinser, tidigare så kallade hårda linser, och de vanligaste, mjuka linser.

Sängen, vårdbädden

Vårdbädden används för sömn, vila, rekreation och vård/behandling. Det är viktigt för omvårdnaden att sängutrustningen anpassas till den enskilda individens personliga och medicinska behov.

Till toppen av sidan