Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Kontaktlinser

Hårda, insättning och uttagning

Insättning av hårda linser

Bild som visar insättning av hårda kontaktlinserPlacera linsen på pekfingret. Håll isär ögonlocken. För linsen mot ögats hornhinna så att den placeras på ögat. Be patienten blinka några gånger.

Uttagning av hårda linser med sugpropp

 

Bild som visar uttagning av hårda kontaktlinser


Håll isär ögonlocken. Sätt sugproppen mot linsen som då fastnar. Droppa lite steril isoton natriumklorid i ögat om linsen är svår att ta ut och prova på nytt.

Uttagning av hårda linser genom blinkning

 

Bild som visar uttagning av hårda kontaktlinser

Placera ett finger en cm från den yttre ögonvrån och dra den lätt mot tinningen. Be personen blinka och var beredd att ta emot linsen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan