Religiösa och etniska synpunkter

OBDUKTION, RUTINER OCH BESLUT

Svenska statskyrkan

Inom evangelisk-luthersk tro är synen på obduktion i överensstämmelse med svensk lag. Även balsamering accepteras enligt svensk lag.

Katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor

Obduktion och balsamering inom katolska kyrkan följer svenska bestämmelser och förhållanden. Det gäller även de estnisk-, grekisk-, makedonisk-, rumänsk-, serbisk- och rysk-ortodoxa kyrkorna. Den syrisk-ortodoxa kyrkan accepterar svensk lag. Inga organ får dock tas bort från kroppen vid obduktion.

Judendom

Judiska församlingar undanber sig obduktion om det inte är nödvändigt men accepterar svensk lag. Balsamering tillåts om begravningen måste skjutas upp av någon anledning, till exempel för att invänta sörjande från avlägset belägna orter.

Islam

Islamiska församlingar undanber sig obduktion men kan göra undantag om det gäller medicinsk forskning som syftar till att minska lidandet för andra med samma sjukdom som den döde eller vid mord. Balsamering accepteras endast då det är nödvändigt för transport till utlandet. För både balsamering och obduktion gäller att inga organ får avlägsnas från kroppen.

Hinduism

Hinduismens anhängare är motståndare till ingrepp i kroppen och undanber sig obduktion. Detta gäller särskilt en "helig mans, sadhus" kropp. Vid självmord är dock obduktion tillåten.

Sikhism

Sikhismens anhängare tillåter obduktion om det är nödvändigt och accepterar svensk lag.

Buddhism

Buddhismen undanber sig obduktion om det inte är nödvändigt men accepterar svensk lag. Balsamering får göras om det är nödvändigt av sanitära skäl. Vid balsamering av Theravadamunkar eller -nunnor ska detta utföras av en person som har samma kön som den avlidne. 

Jehovas vittnen

Jehovas vittnen godtar obduktion när lagen så kräver och när omständigheterna gör att det behövs. Ingenting i kroppen bör emellertid användas i experimentsyfte. Balsamering sker endast om det är nödvändigt ur sanitär synpunkt.

Romer

Romer undanber sig obduktion men accepterar svensk lag. Balsamering accepteras endast då det är nödvändigt för transport utomlands.

Till toppen av sidan