Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Obduktion, rutiner och beslut

Religiösa och etniska synpunkter

Svenska statskyrkan

Inom evangelisk-luthersk tro är synen på obduktion i överensstämmelse med svensk lag. 

Katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor

Katolska kyrkan följer svenska bestämmelser och förhållanden vid obduktion. Det samma gäller de olika ortodoxa kyrkorna, med undantag för den syrisk-ortodoxa inriktningen där man inte accepterar att organ avlägsnas vid obduktion.

Judendom

Judiska församlingar undanber sig obduktion men accepterar svensk lag. Obduktion får alltså ske om det krävs av rättsmedicinska skäl.

Islam

Muslimska församlingar undanber sig obduktion men kan göra undantag om det gäller medicinsk forskning som syftar till att minska lidandet för andra, när det gäller en mycket sällsynt sjukdom eller vid misstanke om brott. Efter obduktionen ska alla organ återföras till den avlidnes kropp.

Hinduism

Inom hinduismen finns motstånd till ingrepp i kroppen och man undanber sig obduktion. Det kan dock accepteras om det är ofrånkomligt nödvändigt.

Buddhism

Inom buddhismen finns inget principiellt motstånd till obduktion och man accepterar svensk lag, men avstår i regel obduktion om det inte är nödvändigt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan