Obduktion, rutiner och beslut

Religiösa och etniska synpunkter

Svenska statskyrkan

Inom evangelisk-luthersk tro är synen på obduktion i överensstämmelse med svensk lag. 

Katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor

Katolska kyrkan följer svenska bestämmelser och förhållanden vid obduktion. Det samma gäller de olika ortodoxa kyrkorna, med undantag för den syrisk-ortodoxa inriktningen där man inte accepterar att organ avlägsnas vid obduktion.

Judendom

Judiska församlingar undanber sig obduktion men accepterar svensk lag. Obduktion får alltså ske om det krävs av rättsmedicinska skäl.

Islam

Muslimska församlingar undanber sig obduktion men kan göra undantag om det gäller medicinsk forskning som syftar till att minska lidandet för andra, när det gäller en mycket sällsynt sjukdom eller vid misstanke om brott. Efter obduktionen ska alla organ återföras till den avlidnes kropp.

Hinduism

Inom hinduismen finns motstånd till ingrepp i kroppen och man undanber sig obduktion. Det kan dock accepteras om det är oundgängligen nödvändigt.

Buddhism

Inom buddismen finns inget principiellt motstånd till obduktion och man accepterar svensk lag, men avstår i regel obduktion om det inte är nödvändigt.

Till toppen av sidan