Orörlighet, komplikationer

Hjälpmedel och praktiska råd

Använd hjälpmedel för att göra personen mer aktiv men även för att ge hjälparen en bra arbetsmiljö. Rätt hjälpmedel kan göra personen mer självständig och öka delaktigheten. Det kan till exempel vara

 • att själv ha hand om handkontrollen till sängen
 • använda glidlakan i sängen
 • stöd- och vändhandtag i sängen
 • rullstol
 • mobil dusch-/toastol
 • gåbord, rollator.

Tryckavlastande madrasser finns som hjälpmedel för att förhindra sår. Madrassen kan också vara ett hinder för att personen ska kunna röra sig självständigt, bör observeras. Eftersom det finns en risk att hjälpmedel kan leda till ökad inaktivitet behöver därför dessa förskrivas med försiktighet.

Praktiska tips

 • Använd sängens funktioner.
 • Gör en sittgrop i sängen för att förhindra nedhasning och därmed skjuvrisk.
 • Om personen använder rullstol, se till att den är rätt anpassad och att fotstöden sitter på för att ge bra sittställning och förhindra nedglidning.
 • Om mobil dusch-/toastol används, se till att fotstöden är på för att förhindra nedglidning samt förbättra möjlighet till tarmtömning.
 • Uppmuntra och bevara möjlighet till stående förflyttningar i möjligaste mån.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har god kunskap om vilka metoder och hjälpmedel som kan vara aktuella för personen.

Rengöring och desinfektion av hjälpmedel

Både personbundna hjälpmedel och hjälpmedel som delas av flera personer ska rengöras regelbundet. Läs mer om rengöring av hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar.

Till toppen av sidan