Förflyttningskunskap

I och ur rullstol

När patienten ska flytta från ett underlag till ett annat är det i de flesta fall en fördel att dela upp överflyttningen i tre etapper.

 1. Patienten intar en bra utgångsposition i förhållande till underlaget hen ska flytta över till.
 2. Patienten flyttar över.
 3. Sittställningen i det nya underlaget korrigeras.

Med hjälp av en person

I det här exemplet kan patienten aktivt greppa med sin händer och trycka ifrån med sin högra hand, arm och fot, resa sig upp till hälften och belasta sina ben.

Gör så här

 • Lås rullstolen och ta av arm- och fotstödet närmast sängen.
 • Stå bredvid patienten och se till att ha balans.
 • Be patienten att luta sig fram, resa sig upp till hälften och flytta över till rullstolen genom att trycka ifrån med sin hand mot din hand (käppgrepp) samtidigt som hen trycker ifrån med fötterna.
 • När patienten agerar, följ med och hjälp till att styra förflyttningen mot rullstolen.

Med hjälp av en person och överflyttningsplattform

I den här exemplet kan patienten aktivt greppa och dra med sina händer, resa sig upp och stå upp med stöd.

Gör så här

 • Lås överflyttningsplattformen och ställ in underbensstödet så att det hamnar strax under patientens knän.
 • Stå på andra sidan överflyttningsplattformen och stabilisera det med en fot på underredet. 
 • Be patienten ta tag i hjälpmedlets handtag och ställa sig upp.

Vid behov kan man underlätta för patienten att ställa sig upp genom att använda tillhörande stödbälte eller ett draglakan runt stussen. Det finns även överflyttningsplattformar med två fällbara stusskuddar för patienten att sitta på när hen blir förflyttad en kort sträcka till exempel till toaletten. Vårdpersonalen kommer åt att dra ner benkläderna när patienten för över sin tyngd från den ena till den andra stusskudden.

Med hjälp av två personer och glidskiva

När man hjälper någon att förflytta sig med glidskiva måsta hen kunna sitta utan stöd och föra kroppstyngden från den ena till den andra sittbensknölen minst tre gånger.
Om patienten inte når ner med sina fötter i golvet måste hen ha sina fötter på en förhöjningsplatta för att aktivt kunna trycka ifrån med fötterna och vara delaktig i förflyttningen. Det finns en risk att hen glider av glidskivan framåt när benen tynger mot glidskivans framkant.

Gör så här

 • Placera rullstolen så att rullstolsdynan är så nära sängen som möjligt och så att en hjälpare kan ställa sig bakom rullstolen och ha ett ben mellan rullstolen och sängen. Ta bort det armstöd och benstöd/fotplatta som är närmast sängen.
 • Ställ in sängens höjd så att nivåskillnaden mellan säng och rullstol inte är för stor.
 • Placera förhöjningsplattan under patientens fötter och glidskivan under patientens lår/sittbensknöl närmast rullstolen.

Vårdpersonal 1

 • Stå framför patienten och be hen att luta sig fram och samtidigt föra sin kroppstyngd mot glidskivan, till exempel genom att sträcka sig efter rullstolens armstöd på andra sidan rullstolen.
 • Be patienten trycka ifrån med fötterna mot förhöjningsplattan.
 • Se till att patienten gör ytterligare en tyngdöverföring mot glidskivan innan hen kan glida sista biten över till rullstolen. 
 • Ge gärna ett stöd mot patientens knän under hela överflyttningen. På så vis minskar risken att patienten glider framåt på glidskivan.

Vårdpersonal 2

 • Stå bakom rullstolen och hjälp patienten med tyngdöverföringarna och att styra förflyttningen mot rullstolen.

Med hjälp av två personer och personlyft

Det är vanligt att man på arbetsplatsen har bestämt att man alltid ska vara två personal när man använder personlyft i patientens överflyttningar. En mobil personlyft är mer komplicerad att arbeta ensam med än en taklyft som oberoende och utan tyngd kan förflyttas i rummet efter behov.

Använd alltid den lyftsele som är ordinerad till patienten. Finns ingen ordination ska man rådgöra med ansvarig förskrivare om vilken modell av lyftsele som patienten kan lyftas i utan risk att hen glider ner mellan lyftselens benstöd. Det gäller särskilt vid användning av så kallade toalett/hygiensele som har vida benstödsöppningar.

Gör så här

 • Arbeta runt en medelhög säng. 
 • Be eller hjälp patienten att vända sig på sidan. Använd något av förflyttningsalternativen från texten om vändning i sängen på sidan I sängen
 • Applicera lyftselen enligt tillverkarens anvisningar.
 • Vänd tillbaka patienten på rygg och dra fram lyftselens rygg- och benstöd.
 • Häng lyftselens lyftband på lyftbygelns krokar.
 • Sänk sängen.
 • Be patienten att försöka spänna sina muskler i skinkorna och knipa i lyftmomentet. Det minskar risken att hen sjunker ner i öppningen mellan benstöden.
 • Sänk ner patienten i rullstolen, ta bort lyftselen och korrigera vid behov patientens sittposition.
 • Patienten kan känna sig mer trygg i lyftet om hen har fysisk kontakt och ögonkontakt med personalen.

Med mobil hjullyft

Fördela gärna arbetet så att en personal sköter lyften och den andra ser till att patienten kommer ner i rullstolen på ett bra sätt. Dra fördelar av en komfortrullstols inställningsmöjligheter genom att ställa in den så att den motsvarar den sittposition patienten har i lyftet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan