Vanligtvis ansvarar användaren eller den som assisterar, det vill säga personal och i vissa fall närstående, för allmänt underhåll, rengöring och förvaring av individuellt förskrivna hjälpmedel (läs mer i Förskrivning).

Hjälpmedel ska skötas och underhållas enligt tillverkarens anvisning. Det är viktigt att alla hjälpmedel, till exempel förflyttnings-, hygien-, lyft- och andningshjälpmedel, får regelbunden skötsel och rengöring [5]. Det är lämpligt att datum dokumenteras.

Hjälpmedel som används av flera personer ska kunna rengöras och desinfekteras så att de inte bidrar till smittspridning. Risken för smittspridning är olika beroende på typ av hjälpmedel. De flesta bakterier och virus kan leva från dagar till flera månader på ytor [6]. Bakterier som finns på patientnära ytor kan bidra till smittspridning [7].

Använd ett alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengöringsmedel eller medel med motsvarande effekt när ett hjälpmedel är nedsmutsat med kroppsvätskor. Rengör först med till exempel vatten och rengöringsmedel och torka torrt före desinfektion vid synlig smuts [8,9]. När ett hjälpmedel används av flera personer ska det rengöras och desinfekteras efter varje användare. Rengöring och desinfektion i kabinettdiskdesinfektor, diskdesinfektor eller spoldesinfektor rekommenderas till material som tål det. 

Transportrullstolar rengörs regelbundet.

Lokala anvisningar kan finnas för val av rengöringsmetod och desinfektionsmedel.

Tillverkares bruksanvisning kan finnas för rengöring av rullstol inklusive sittenhet. Det kan också finnas tvättråd för eventuell avtagbar klädsel.

Här finns regionala tillägg

Rengöring av rullstolar

  • Rullstolar rengörs en gång i veckan och vid behov. Skriv datum och signatur i en checklista [5,8,9].
  • Kontrollera att det finns tillräckligt med luft i däcken och att bromsarna fungerar som de ska.
  • Kontrollera hjulnav och framgaffelns rotation där mycket hår och annan smuts kan fastna och göra stolen svår att köra.
  • Särskilt utsedd personal ansvarar för regelbunden rengöring av centralt placerade rullstolar.

Rengöring av rullstolar med klädsel av vävplast

  • Hela rullstolen inklusive sittenheten rengörs med rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisning eller enligt lokala anvisningar.
  • Använd en väl urvriden torkduk.

Rengöring av rullstolar med klädsel av textil

Om stolen har avtagbar klädsel, följ tillverkarens tvättråd. Klädseln tvättas i 60 grader om den ska användas av en annan person. Om stolens klädsel inte är avtagbar, borsta den och tvätta den med textilskum eller ångtvätt. Lämplig för användning av en person.

Rengöring av personlyftar och lyftselar

Rengör personlyftar och lyftselar en gång i veckan eller när de är synligt smutsiga, samt efter varje person enligt tillverkarens anvisning eller enligt lokala anvisningar. 

 

Generella principer för rengöring av hjälpmedel

Material

Användning till en person

Användning till flera personer

Textilier

Tvätta i tvättmaskin enligt märkning Tvätta i tvättmaskin i minst 60o efter varje person

Hårda släta
material

Rengör regelbundet med rengöringsmedel och vatten.

Ytdesinfektionsmedel kan användas vid förorening med kroppsvätskor eller av praktiska skäl.

Rengöring och desinfektion i spoldesinfektor eller diskdesinfektor.

Om det finns intorkad smuts, rengör först med rengöringsmedel och vatten. Torka torrt före desinfektion.

 

Rum för rengöring av hjälpmedel

När ett rum för rengöring av hjälpmedel behövs i anslutning till vård och omsorg utrustas det med vattenslang och golvbrunn. Tvättställ och skyddskläder behövs i rummet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan