Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

   Epidemiologi, omfattning av benamputerade

   Patientperspektiv

   Amputationsnivåer

   Smärta

   Till toppen av sidan