Referenser och regelverk

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

    Epidemiologi, omfattning av benamputerade

    Patientperspektiv

    Amputationsnivåer

    Smärta

    Till toppen av sidan