Sensationer från den amputerade delen av benet är något som är mycket vanligt och brukar benämnas fantomsensationer. De kan utgöras av fantomkänsla eller fantomsmärta och det är lämpligt att hålla isär begreppen för denna upplevelse.

Fantomkänsla

Fantomkänsla är en förnimmelse av att den förlorade kroppsdelen finns kvar. Patienten kan uppleva detta i form av kyla, värme, klåda, stickningar eller tryck. Det kan också upplevas som att den förlorade kroppsdelen får en annan position. Exempelvis kan foten sitta strax under knäleden för den som har amputerat ett ben.

Fantomsmärta

Fantomsmärta innebär att patienten känner smärta i den kroppsdel som inte längre finns kvar. Smärtan kan bestå av olika delar såsom brännande, huggande eller stickande. Den kan variera i intensitet och varaktighet. Den kan även vara konstant eller variera såsom i anfall. Smärtan kan avta men i svåra fall kan den bli invalidiserande.

För adekvat behandling är det viktigt att särskilja på fantomsmärta och stumpsmärta.

Riskfaktorer för att få/trigga fantomsmärta:

 • Långvarig smärta före amputationen.
 • Stumpsmärta.
 • Dåligt anpassad protes.
 • Traumatisk amputation.

Råd och behandling vid fantomsensationer

 • Informera patienten om att det inte är en farlig smärta och att det förekommer hos många amputerade.
 • Trots att det finns många olika sätt att behandla fantomsmärtor finns det ännu ingen tillfredsställande behandling som hjälper alla patienter.
 • Lär patienten att skilja på fantomkänsla och fantomsmärta.
 • Farmakologisk behandling.
 • Spegelträning.
 • Artificiell terapi (fungerar som spegelträning).
 • Om smärtan hindrar patientens fortsatta rehabilitering kan det vara lämpligt att förmedla kontakter till:
  - smärtteam/smärtläkare
  - psykolog med KBT-utbildning kan vara till hjälp
  - ortopedingenjör för översyn av protesens passform
  - deltagande i forskningsprojekt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan