Kontrakturprofylax och förflyttning

BENAMPUTATION, VÅRD OCH BEHANDLING

Kontrakturprofylax

En kontraktur är en rörelseinskränkning i en led som har uppstått på grund av en förkortning i bindvävsstrukturer i muskler, ledband eller ledkapsel. Denna bindvävsförkortning kan uppkomma om rörligheten inte tas ut fullt i en led under en längre period.

För en patient som har amputerat ett ben innebär en kontraktur alltid försämrade förutsättningar för gång med protes. Kontrakturen försvårar inställningen av protesen och muskulaturen får sämre förutsättningar att fungera.

Förklara för patienten varför det är viktigt att förebygga nedsatt rörlighet.

Det är viktigt med kontrakturprofylax innan patienten har fått sin protes, men även senare om patienten sitter under stora delar av dagen. Det är av största vikt att det är helt klart vem som har ansvaret för att bibehålla rörligheten hos patienten genom hela vårdkedjan. Följ gällande överrapporteringsrutiner.

Råd vid kontrakturprofylax

  • Se till att patienten tar ut rörligheten aktivt i höft och knä dagligen.
  • Se till att patienten inte sitter hela dagarna utan att resa sig upp. Byt gärna till en annan sittmöbel någon gång under dagen.
  • Låt patienten ligga på mage (eller i planläge på rygg) utan kudde under stumpen.
  • Hjälp patienten att använda amputationsstöd för stumpen vid underbensamputation när han eller hon sitter i rullstol eller vid annat längre sittande.

Förflyttningar

Det är mycket viktigt att patienter som har amputerat ett ben så snabbt som möjligt efter amputationen börjar träna på att förflytta sig själva. Det gäller till exempel förflyttning från säng till rullstol och från rullstol till toalett.

Även patienter med protes måste kunna förflytta sig utan protes de dagar eller stunder protesen inte används. Det underlättar om patienten kan hoppa kortare sträckor på ett ben med hjälp av ett gånghjälpmedel (kryckor eller betastöd).

Till toppen av sidan