Hud och sår

Lymfödem, vård och behandling

Innehåll

Visa innehåll som:
Lymfödem, vård och behandling - Översikt

Ett ödem kan definieras som en förnimbar och ofta synlig svullnad någonstans på eller i kroppen och beror på vätskeansamling i vävnaden. Ett ödem är ett symtom och ingen diagnos.

Anatomi och fysiologi

Lymfsystemets anatomi och fysiologi är här mycket summariskt beskrivet. På 1177.se finns grundläggande information och illustrationer samt en anatomisk atlas. Länk finns i Relaterad information.

Klassificering och stadier

Primära lymfödem orsakas av en medfödd svaghet eller underutveckling av lymfsystemet. Transportkapaciteten är nedsatt.

Utredning och undersökning

Före all behandling av ödemet måste en noggrann utredning göras för att säkerställa diagnosen och utesluta allvarliga sjukdomar som kräver omedelbar behandling.

Behandling

Behandlingen av lymfödem kan vara både fysikalisk och kirurgisk. Målet för behandlingen är att minska ödemets volym och patientens känsla av tyngd och spänning i vävnaden.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om lymfödem, vård och behandling.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om lymfödem.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom lymfödem, vård och behandling.

Till toppen av sidan