Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Hud och sår

Lymfödem, vård och behandling

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Lymfödem, vård och behandling - Översikt

  Ett ödem kan definieras som en förnimbar och ofta synlig svullnad någonstans på eller i kroppen och beror på vätskeansamling i vävnaden. Ett ödem är ett symtom och ingen diagnos.

 • Anatomi och fysiologi

  Lymfsystemets anatomi och fysiologi är här mycket summariskt beskrivet. På 1177.se finns grundläggande information och illustrationer samt en anatomisk atlas. Länk finns i Relaterad information.

 • Klassificering och stadier

  Primära lymfödem orsakas av en medfödd svaghet eller underutveckling av lymfsystemet. Transportkapaciteten är nedsatt.

 • Utredning och undersökning

  Före all behandling av ödemet måste en noggrann utredning göras för att säkerställa diagnosen och utesluta allvarliga sjukdomar som kräver omedelbar behandling.

 • Behandling

  Behandlingen av lymfödem kan vara både fysikalisk och kirurgisk. Målet för behandlingen är att minska ödemets volym och patientens känsla av tyngd och spänning i vävnaden.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om lymfödem, vård och behandling.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om lymfödem.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom lymfödem, vård och behandling.

Till toppen av sidan