Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Lymfödem, vård och behandling

Relaterad information

Svensk Förening för Lymfologi (SFL). 

Patientinformation

1177. Lymfödem.

1177. Bröstcancer.

 

 

 

 

Till toppen av sidan