Innehåll

Visa innehåll som:
Injektioner - Översikt

Vårdgivaren ansvarar för att det finns fungerande rutiner som säkerställer patient- och personalsäkerhet (SOSFS 2011:9). Med vårdgivare avses bland annat statlig myndighet, landsting och kommun.

Subkutan, sc

Detta är en beskrivning av grundprinciper för subkutan injektion [1]. Vid administrering av insulin rekommenderas att noga inhämta information om läkemedlet.

Intramuskulär, im

Biverkningar och komplikationer är oftast läkemedelsrelaterade. Läs alltid noga i Fass innan du administrerar läkemedel.

Intrakutan

En injektion som ges i överhuden kallas för intrakutan eller intradermal injektion.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om injektioner.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom injektioner.

Till toppen av sidan