Innehåll

Visa innehåll som:
 • Injektioner - Översikt

  Vårdgivaren ansvarar för att det finns fungerande rutiner som säkerställer patient- och personalsäkerhet (SOSFS 2011:9). Med vårdgivare avses bland annat statlig myndighet, landsting och kommun.

 • Subkutan, sc

  Detta är en beskrivning av grundprinciper för subkutan injektion [1]. Vid administrering av insulin rekommenderas att noga inhämta information om läkemedlet.

 • Intramuskulär, im

  Biverkningar och komplikationer är oftast läkemedelsrelaterade. Läs alltid noga i Fass innan du administrerar läkemedel.

 • Intrakutan

  En injektion som ges i överhuden kallas för intrakutan eller intradermal injektion.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om injektioner.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom injektioner.

Till toppen av sidan