Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Diabeteshandboken : en problemorienterad uppslagsbok både för patienter och alla inom sjukvården som kommer i kontakt med diabetespatienter. Alingsås: Peter Fors; 2015.
  2. Kara D, Uzelli D, Karaman D. Using Ventrogluteal Site in Intramuscular Injections is a Priority or an Alternative?. International Journal of Caring Sciences. 2015;8(2):507.
  3. Brown J, Gillespie M, Chard S. The Dorso-Ventro Debate: In Search of Empirical Evidence. Br J Nurs. 2015;24(22):1132-39.
  4. Kaya N, Salmashoglu A, Terzi N, Acunas B. The Reliability of Site Determination Methods in Ventrogluteal Area Injection: A Cross-Sectional Study. Int J Nurs Stud. 2015;52:355-60.
  5. Cook I. Best Vaccination Practice and Medically Attended Injection Site Events Following Deltoid Intramuscular Injection. Hum Vaccin Immunother. 2015;11(5):1184-91.
  6. Atanasoff, S., Ryan, T., Lightfoot, R. & Johann-Liang, R. Shoulder injury related to vaccine administration (SIRVA). Vaccine. 2010;28(51):8049-8052.

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  Regelverk

  Till toppen av sidan