Luftvägar

Andningsvård

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Andningsvård - Översikt

  Att andas är en förutsättning för att leva. Andning kan delas upp i flera steg: cellandning, transport inandning och utandning.

 • Andningsbefrämjande tekniker

  Motståndsandning är en teknik som ger ett motstånd under utandningen med hjälp av en noninvasiv ventilator. Motståndsandning kallas PEP, som står för Positive Expiratory Pressure eller positivt expiratoriskt tryck.

 • CPAP-behandling

  CPAP är en behandling där ett positivt luftvägstryck i luftvägarna under hela andningscykeln åstadkoms. Genom uppblåsningen av luftvägarna eller volymökning öppnas stängda lungdelar.

 • Andningsbefrämjande åtgärder

  Kommunicera med patienten och skapa fri luftväg om det finns luftvägshinder. Vid totalt luftvägsstopp utför först ryggslag och sedan buktryck enligt HLR rådets Handlingsplan för luftvägsstopp.

 • Inhalationsbehandling

  Inhalationsbehandling innebär att läkemedel ges med inandningsluften. Läkemedlet verkar då lokalt i luftvägarna, vilket ger en snabb och bra effekt medan det blir få eventuella biverkningar av medlet.

 • PEF-mätning

  PEF kan mätas i många olika syften, vanligt förekommande är som utvärdering av läkemedelsbehandling vid obstruktiv lungsjukdom.

 • Spirometri

  Lungfunktionen kan också mätas med hjälp av spirometri som visar hur lungorna fungerar. Den visar utandningsvolym och kapacitet och om lungfunktionsnedsättningen är restriktiv eller obstruktiv.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk till Vårdhandbokens texter om andningsvård.

Till toppen av sidan